Kino / Zapowiedzi / ARMAGEDDON

ARMAGEDDON

Z niespotykaną dotąd gwałtownością na Ziemi dochodzi do serii nagłych i następujących po sobie kataklizmów. Banki i giełdy światowe stają na krawędzi największego w historii kryzysu ekonomicznego. światowi politycy dążą do zjednoczenia wszystkich narodów w nowej formule określanej jako 'Nowym Porządek świata'. Ich celem jest porozumienie ze zwaśnionymi od lat stronami – Izraelem i Palestyną. Początkowy sukces nagle przeradza się w konflikt, który grozi globalną wojną. Analityk CIA, Mark Thomson stara się zapobiec wydarzeniom jakie zdają się być opisane na kartach Apokalipsy. katastroficzny