Kino / Zapowiedzi / MEGAPYTON KONTRA GATOROID

MEGAPYTON KONTRA GATOROID

Z laboratorium zajmującego się eksperymentami na zwięrzętach aktywiści Animals kradną jaja pytonów i umieszają je na bagnach Florydy. Niestety po kilku miesiącach gigantyczne zmutowane pytony zaczynają niszczyd wszystko dookoła a przede wszystkim aligatory. Dlatego naukowcy postanawiają zmutowad aligatory aby dwa gatunki mogły się wybid nawzajem, niestety ale ekperyment wymyka się spod kontroli i gigantyczne potwory zaczynają zagrażad Miami.