Polityka prywatności

Kino Świat Sp. z o.o.1 (adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, dalej także jako: „Administrator” lub „Kino Świat”) jest administratorem danych osobowych osób, do których wysyła zaproszenia na organizowane premiery filmowe. Udostępnienie Kino Świat danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przekazania zaproszeń i zapewnienia możliwości wzięcia udziału w premierach filmowych. W trakcie tych wydarzeń będzie wykonywana dokumentacja foto i wideo, która może zawierać dane osobowe, tj. utrwalone wizerunki osób uczestniczących w premierach. Kino Świat może wykorzystywać te dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO2 w celu:

 1. relacjonowania premier filmowych,

 2. promocji Kino Świat,

 3. promocji filmów,

 4. promocji podmiotów zaangażowanych w produkcję i promocję filmów,

 5. promocji sponsorów.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kino Świat może również przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń Administratora.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować
się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w związku z wysyłaniem zaproszeń na organizowane przez Kino Świat premiery filmów oraz w związku z działaniami promocyjnymi będą przetwarzane
  przez okres od dnia pozyskania przez Kino Świat danych osobowych, aż do chwili zaprzestania prowadzenia przez Kino Świat takich działań,

 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
  przez okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń Administratora.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz
  do otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora
  są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,

 4. prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 8. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Prawa wymienione w pkt. 1)-7) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt na adres poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl lub poprzez kontakt listowny z Kino Świat (adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Kino Świat): partnerzy świadczący usługi informatyczne, hostingowe, księgowe, prawne, dostawcy, właściwe organy i instytucje państwowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 ust. 2 RODO): osoba, której dotyczą dane osobowe nie podlega decyzji, opierającej się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływała na osobę, której dane dotyczą.

Transfer danych osobowych do państw trzecich: nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię
i Lichtenstein). Niemniej jednak, jeśli pojawi się taka konieczność, zastosujemy przepisy RODO
i zapewnimy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w trakcie ich transferu.

PLIKI COOKIES
Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon, tablet), za pomocą którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej należącej do Kino Świat: www.kinoswiat.pl (dalej także jako: „Strona”). Pliki cookies zapisywane są przy każdorazowym korzystaniu ze Strony i umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika po ponownym połączeniu się ze Stroną z urządzenia, na którym zostały zapisane. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne niezbędne dane. Informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywanych na Stronie nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnych Użytkowników.

Kino Świat wykorzystuje na swojej Stronie pliki cookies oraz inne podobne technologie w celach:
•           funkcjonalnych – optymalizują korzystanie ze Strony; umożliwiają Kino Świat
m.in. dostosowanie wybranych przez Użytkownika ustawień oraz personalizację interfejsu Użytkownika w celu dostosowania Strony do potrzeb indywidualnego Użytkownika;
•          statystycznych – umożliwiają Kino Świat m.in. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze Strony przez Użytkowników, w celu ulepszania ich struktury i zawartości.

Kino Świat wykorzystuje na swojej Stronie dwa rodzaje plików cookies, które są zależne od czasu ich przechowywania, tj.:
•            stałe – ułatwiają korzystanie ze Strony (np. optymalizują nawigację, zapamiętują rozdzielczość wybraną przez Użytkownika); umożliwiają przekazywanie informacji na serwer przy każdorazowej wizycie na Stronie (są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
•            sesyjne – umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Strony (są przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia sesji Strony/przeglądarki internetowej).

Kino Świat wykorzystuje na swojej Stronie dwa rodzaje plików cookies, które są zależne od celu ich przechowywania, tj.:
•           niezbędne – konieczne do zapewnienia prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania Strony;
•           funkcjonalne – pozwalają zapamiętać ustawienia i wybory Użytkownika dotyczące konfiguracji Strony (np. wielkość czcionki, język), umożliwiają dostosowanie Strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz personalizację interfejsu;

Pliki cookies podmiotów trzecich

Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu Użytkownika mogą zostać umieszczone pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z Kino Świat (dalej także jako: „Podmioty Współpracujące”).

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na Stronie są dostępne poniżej:

 

Nazwa Domena Kategoria Czas Podmioty współpracujące Cel/Opis Polityka prywatności
VISITOR_INFO1_LIVE   Kinoswiat.pl analityczne 6 miesięcy Google Plik cookie ustawiony przez YouTube w celu pomiaru przepustowości, który określa, czy Użytkownik otrzyma nowy czy stary interfejs odtwarzacza. https://policies.google.com/privacy
YSC Kinoswiat.pl analityczne Sesja Google Plik cookie YSC jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów wideo na stronach serwisu YouTube. Dba o bezpieczeństwo i zapobiega spamowi, oszustwom i nadużyciom. Ten pliki cookie uniemożliwiają złośliwym witrynom działanie w imieniu Użytkownika bez jego wiedzy. https://policies.google.com/privacy
search_type Kinoswiat.pl funkcjonalne 1 dzień Kino Świat Używany do obsługi wyszukiwarki na stronie. https://kinoswiat.pl/polityka-prywatnosci/
kategoria Kinoswiat.pl funkcjonalne 45 sekund Kino Świat Używany do obsługi wyszukiwarki na stronie. https://kinoswiat.pl/polityka-prywatnosci/
PHPSESSID Kinoswiat.pl niezbędne Sesja PHP Jest plikiem natywnym PHP i pozwala witrynom na zapamiętywanie danych dotyczących stanu sesji. https://www.php.net/privacy.php

Ustawienia dotyczące wykorzystywania plików cookies

Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies są zapisywane na jego urządzeniu końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików cookies ze Strony. Użytkownik może wyłączyć lub aktywować pliki cookies w dowolnym momencie. Przeglądarkę można również ustawić tak, aby powiadamiała o plikach cookies, które są lub mają zostać umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika i pytała, czy Użytkownik  je akceptuje. Użytkownik może zaakceptować
lub odrzucić pliki cookies na zasadzie indywidualnej lub odrzucić je raz na zawsze. W przypadku zarządzania plikami cookies, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Użytkownik może skonfigurować swoje preferencje w zależności od przeglądarki, klikając na dany link. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w swoim urządzeniu końcowym, aby wysyłała kod wskazujący stronom internetowym, że nie chce być śledzony. Ta opcja jest powszechnie nazywana „Nie śledź”. Parametry  dopasowania różnych przeglądarek mogą ulec zmianie.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na Stronie.

Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome
Zarządzanie plikami cookie w Mozilla Firefox
Zarządzanie plikami cookie w Internet Explorerze 9
Zarządzanie plikami cookie w Safari
Zarządzanie plikami cookie w Operze

1Kino Świat Sp. z o.o., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-327-37-76, REGON 015618659, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184012, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).